Wszyscy spragnieni indywidualnego studium i dobrej lektury znajdą także u nas ciche miejsce w przytulnie urządzonym lektorium domu. Pomieszczenie to udostępniamy osobom dorosłym, chcącym odpocząć lub popracować w ciszy.

W ostatnich latach, dzięki wsparciu różnych osób i instytucji oraz dzięki ofiarom złożonym przez uczestników rekolekcji, lektorium zebrało całkiem ciekawy księgozbiór. Ta perełka naszego klasztoru wciąż się rozwija i gromadzi wartościowe pozycje książkowe.