Na terenie domu znajduje się ogólnodostępna kaplica. Bardzo zachęcamy gości do adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji Słowa Bożego. Zapraszamy także do uczestnictwa w Liturgii Godzin wraz ze wspólnotą klasztoru.

Opiekunów, którzy rezerwują kaplicę dla swoich grup, prosimy o uwzględnienie godzin liturgicznych wspólnoty braci.