Weekendowy kurs przedmałżeński 4-6 listopada 2022

Kurs trwa od piątku wieczorem do niedzieli popołudniu i ma na celu lepsze przygotowanie do zawarcia małżeństwa. Obejmuje wykłady i warsztaty na temat sakramentu małżeństwa i budowania więzi małżeńskiej.

Podczas kursu będzie możliwość odbycia spowiedzi oraz uczestnictwa we Mszy Świętej i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Kurs przeznaczony jest dla narzeczonych oraz par planujących ślub. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauk przedmałżeńskich oraz odbycie Dnia Skupienia (kurs nie obejmuje wizyty w poradni małżeńskiej!).

Zachęcamy do pełnego udziału z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Istnieje też możliwość uczestnictwa w samych spotkaniach formacyjnych (+2xobiad).

Do ukończenia kursu wymagany jest udział we wszystkich konferencjach!

Zapisy drogą mailową.

W zgłoszeniu prosimy o kilka informacji o sobie:
- Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (miejscowość)
- Rok urodzenia
- Telefon kontaktowy i adres meilowy
- Kilka słów o swoim doświadczeniu wiary

Prowadzą: Marta i Marek Babikowie oraz Zespół Domu Rekolekcyjnego

RAMOWY PROGRAM*

Piątek

Przyjazd od 16:00
19:30 – Kolacja
20:15 – Wprowadzenie
21:00 - Msza Święta
22:30 – Cisza nocna

Sobota

7:40 – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie (dla chętnych)
8:00 – Śniadanie
8:45 – Konferencja I i II („Kocham to znaczy…” oraz „Razem, ale dokąd”)
10:30 – Konferencja III („Seksualność w małżeństwie”)
12:00 – Msza Święta
12:50 – Obiad
- Czas na spacer, sjestę itp.
14:30 – Konferencja IV („Miłość i płodność”)
15:45 – Konferencja V („Sakrament pokuty i pojednania”)
16:45 – Konferencja VI („Sakrament małżeństwa”)
17:30 – Kolacja
18:00 - Film o komunikacji między kobietą i mężczyzną na półserio
20:00 – Modlitwa przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie (ok. 0,5 h)
- równocześnie możliwość spowiedzi lub rozmowy z Parą prowadzącą (do godz. 22:00)
22:30 – Cisza nocna

Niedziela

7:40 – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
8:00 – Śniadanie
8:45 – Konferencja VII („Myślę inaczej, chcę czegoś innego”)
10:30 – Konferencja VIII („Jesteśmy posłani”)
11:30 – Konferencja IX („Sakrament Eucharystii”)
12:30 – Msza Święta
13:30 – Obiad
- zaświadczenia o ukończeniu kursu