Rekolekcje Rodzinne 2-9 lipca 2021

Od słowa do Słowa

Wszystko między ludźmi zaczyna się od słowa. Przy ich pomocy tworzymy 
świat wzajemnych relacji. To, czy z kimś chcemy przebywać lub nie, zależy 
w dużej mierze od wypowiadanych przez niego słów. Ma to ogromne znaczenie 
w życiu małżeńskim i rodzinnym. To słowa kreują atmosferę domu, wpływają 
na to jak się w nim czujemy. Wypowiadane słowa mają moc budowania, ale też 
może się w nich zawierać coś przeciwnego.
Jak budować „słowem” udany i szczęśliwy związek?       
Do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na to pytanie zapraszamy wszystkich 
małżonków w ramach warsztatów komunikacji małżeńskiej – Od słowa do Słowa.
Warsztaty składają się z czterech sesji. Każda z nich stanowić będzie 
zamkniętą dwuczęściową całość: refleksyjną i ćwiczeniową.
Tytuły i główne treści modułów:

1. Słowo, które stwarza.
Refleksja nad słowami, które kształtuję życie osobiste i małżeńskie.
Ćwiczenie umiejętnego wyrażania siebie.
2. Słowo, które do nas przychodzi.
Refleksja nad reakcjami na słowa innych.
Ćwiczenie umiejętnego przyjmowania słów od najbliższych.
3. Słowo, które oświeca.
Refleksja nad słowami, którymi wyrażamy sprzeciw.
Ćwiczenie rozwiązywania sytuacji problemowych.
4. Słowo mające moc.
Refleksja nad słowami wzmacniającymi więź i relację.
Ćwiczenie komunikatów wzmacniających relację małżeńską.

Prowadzą Marta i Marek Babikowie z asystą Zespołu Domu Rekolekcyjnego

Zapisy trwają

Zajęcia dla dzieci zorganizowane będą w kilku grupach wiekowych poczynając od lat 4. Dzieci, które nie będą zdolne w nich uczestniczyć pozostają pod opieką rodziców.

Przy zapisach prosimy o podanie informacji:

- nazwisko, imiona wraz z wiekiem dzieci
- miejscowość zamieszkania
- telefon kontaktowy
- czy już uczestniczyliście w tych rekolekcjach
- kilka słów o Waszym doświadczeniu wiary i sytuacji (np. czy należycie do jakiejś grupy/wspólnoty religijnej)

RAMOWY PROGRAM*

Dzień rozpoczęcia
Przyjazd od godz. 16:00
19:00 Kolacja
20:00 Spotkanie organizacyjne i wspólna modlitwa

Pełne dni pobytu**
8:00 Msza Święta
- śniadanie
9:45 Zajęcia dla dzieci 
10:00 Konferencja dla dorosłych
12:30 Obiad
- czas wolny (zagospodarowują rodzice)
18:00 Kolacja
18:45 Bajki na dobranoc (dzieci)
19:00 Modlitwa przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie

Dzień zakończenia
8:00 Msza Święta
- śniadanie i wyjazd

*Aktualny plan ukaże się na miejscu i może on ulegać zmianom.
**Planujemy jeden dzień odpoczynkowy (od śniadania do obiadokolacji).

Uczestnictwo w poszczególnych punktach programu nie ma charakteru dowolnego.