Maryja, mistrzynią spotkania ze Słowem 21-23 X 2022

Różaniec jest jedną z form modlitwy a modlitwa to przecież spotkanie z Bogiem. Niejednokrotnie doświadczamy trudności w modlitwie. Rozproszenie, brak czasu, intelektualizowanie, wielosłowie, brak słuchania oraz doświadczenie bycia niewysłuchanym. To tylko niektóre z problemów, z którymi się zmagamy podczas modlitwy. Czy świadectwo życia Matki Najświętszej zawarte na kartach Ewangelii i utrwalone w tajemnicach Różańca daje nam jakieś wskazówki by przejść do głębszego spotkania z Bogiem także podczas odmawiania Różańca? Podczas rekolekcji spróbujemy wspólnie przyjrzeć się postawie Maryi i nauczyć się od Niej tego, czego potrzebujemy by wejść w prawdziwą kontemplację Słowa Wcielonego. Na nasze krótkie rekolekcje zapraszamy wszystkich, którym droga jest modlitwa różańcowa.

Poprowadzi je o. Norbert Oczkowski OP, mieszkający na stałe w Warszawie, od lutego 2022 roku Prowincjalny Promotor Różańca u polskich dominikanów. 

Zapisy drogą mailową.

W zgłoszeniu prosimy o kilka informacji o sobie:
- imię i nazwisko
- miejscowość
- rok urodzenia
- telefon kontaktowy
- coś o swoim doświadczeniu wiary

 

RAMOWY PLAN*

Piątek 21.10

18:30 wspólna modlitwa różańcowa
19:30 kolacja
20:30 Msza Święta
po Mszy Świętej wprowadzenie i sprawy organizacyjne
 

Sobota 22.10

7:35 wspólna modlitwa poranna
8:00 śniadanie
9:30 Konferencja I
11:00 Msza Święta
12:30 obiad
14:30 Konferencja II
15:30 adoracja i możliwość spowiedzi (do 17:30)
16:45 wspólna modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem
18:30 kolacja
20:00 spotkanie (dopowiedzenia i pytania)
21:00 Modlitwa na zakończenie dnia
 

Niedziela 23.10

7:35 wspólna modlitwa poranna
8:00 śniadanie
9:30 Konferencja III
11:00 Msza Święta 
12:30 obiad i zakończenie

*Plan może ulegać zmianom.