Bóg Stał się Jednym z Nas 28.12.2019 - 01.01.2020

Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, (…)  wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi” (Mdr18,14-15). Bóg stał się małym Dzieckiem. Jak w słabości i bezbronności tego Dziecka zobaczyć srogiego wojownika, wszechmocne Słowo Boga, które „stało się człowiekiem, aby zniszczyć dzieło diabła”?  (Por. J3,8). I jak w Osobie Bożego Niemowlęcia zobaczyć wszechmocnego Boga, który - wedle słów Bogarodzicy- „strąca władców z tronowi, a wywyższa pokornych”? Jak dzisiaj wierzyć, że w maleńkim Jezusie objawia się Prawda, Miłość i ocalające świat Miłosierdzie Ojca Przedwiecznego? Jak w klimacie rodzinnych świąt, przy śpiewie kolęd i sentymentalnych pastorałek przybliżyć się chociaż trochę do istoty tajemnicy Bożego Narodzenia? Jak?... tylko idąc drogą pokornej wiary, nadziei i miłości. Zapraszamy na rekolekcje wszystkich, którzy radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia pragną ubogacić refleksją, modlitwą i ciszą. Zapewniamy, że mimo to, nie zbraknie miejsca i czasu na radość i wspólną zabawę.

Rekolekcje będą miały charakter otwarty – będą w nich uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci. Codziennie będziemy celebrować Eucharystię, adorować Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie oraz spotykać się na konferencji. Przedpołudniami będzie czas wolny na odpoczynek, spacer, modlitwę osobistą, lekturę lub narty (jeśli będzie śnieg!). W określone dni będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Jak co roku, zachęcamy uczestników do przygotowania zabawy sylwestrowej, która zwieńczy nasze rekolekcje i cały rok 2019.

Zapisy drogą meilową.

W zgłoszeniu prosimy o kilka informacji o sobie:
- imię i nazwisko (prosimy podać wiek dzieci!!!)
- miejsowość zamieszkania
- telefon kontaktowy
- kilka słów o doświadczeniu wiary

Prowadzi Zespół Domu Rekolekcyjnego

RAMOWY PROGRAM*

28.12

Przyjazd od godz. 16:00

19:00 kolacja

20:00 wprowadzenie (sala konferencyjna)

21:00 Eucharystia

29-30.12

8:00 Eucharystia

9:00 śniadanie

– czas wolny (spacer, lektura, modlitwa indywidualna)

15:00 obiad

16:30 konferencja (16:15 zajęcia dla dzieci)

18:30 adoracja Najświętszego Sakramentu

19:00 kolacja

20:30 spotkanie wieczorne (różny charakter w poszczególne dni)

31.12 (Sylwester)

7:45 adoracja Najświętszego Sakramentu

8:15 śniadanie

9:15 konferencja (9:00 zajęcia dla dzieci)

– czas wolny (spacer, lektura…)

14:00 obiad

15:00 przygotowanie sylwestra

18:30 kolacja

20:00 Eucharystia - dziękczynienie za miniony rok

21:00 początek zabawy sylwestrowej

00:00 życzenia noworoczne i c.d. zabawy sylwestrowej

01.01 (Nowy Rok)

9:00 adoracja Najświętszego Sakramentu

9:30 śniadanie

11:00 Eucharystia

12:00 obiad na zakończenie

*Plan może ulegać zmianom