Dla każdego

W naszym domu odbywa się szereg różnorodnych rekolekcji, głoszonych zarówno przez nas, jak i zaproszonych gości. Tematyka, jaką poruszamy to między innymi: Kościół, Biblia, sakramenty, modlitwa, rodzina, życie społeczne, relacje międzyludzkie, formacja chrześcijańska. Regularnie odbywają się także rekolekcje w Adwencie i Wielkim Poście. Ich tematy  pojawiają się na naszej stronie internetowej.
Formacja duchowa, modlitwa, dzielenie się wiarą z innymi i odpoczynek to elementy, które tworzą każde rekolekcje. Jeżeli tego poszukujesz, to jest to miejsce dla Ciebie.

Często zwracamy uwagę uczestnikom także na wcześniejsze przygotowanie. Z naszej strony modlimy się w intencji nadchodzących rekolekcji i tego samego oczekujemy od naszych gości. Czasem prosimy o pomoc nasze siostry klauzurowe, które wspierają nas modlitwą ze swoich klasztorów.