Dla grup

Udostępniamy nasz dom zorganizowanym grupom, które chcą odbyć u nas własne rekolekcje i zgadzają się na zasady, jakie w tym domu obowiązują (zob. regulamin).

Jesteśmy gotowi zarówno przygotować rekolekcje na uzgodniony odpowiednio wcześniej temat, jak i zorganizować Wam przestrzeń do ich odbycia z umówionym przez Was prowadzącym.